Es posa en coneixement de tota la població, que a partir del 31-12-2016, es deixarà d’aplicar la bonificació extraordinaria aprovada per Sessió Plenària en relació als danys patits per la pedra del passat 31-07-2015.

ban-1

Share This