965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

El Ayuntamiento de Beneixama ha resultado beneficiario de una ayuda para actividades en materia de conductas adictivas.

El Ayuntamiento de Beneixama ha resultado beneficiario de una ayuda de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para el programa “Prevención de conductas adictivas a través del juego. Escapa si puedes” dentro de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio (E.A.T.I.M.) de la provincia de Alicante para actividades en materia de conductas adictivas , anualidad 2021, por un importe de 1.717,59 €

El Ayuntamiento de Beneixama ha resultado beneficiario de una ayuda con destino a programas y actividades para la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género

El Ayuntamiento de Beneixama ha resultado beneficiario de una ayuda de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para el programa “Grupo de crecimiento personal: autoestima, comunicación y habilidades sociales” dentro de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio (E.A.T.I.M.) de la provincia de Alicante con destino a programas y actividades para la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género, anualidad 2021, por un importe de 2.506,16 €

I PLA D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DE BENEIXAMA

Logo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante

Dins la “Convocatòria de subvencions destinades a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 20.000 habitants i Entitats d’Ámbit Territorial Inferior al Municipi de la Província d’Alacant, per a l’elaboració de Plans Municipals d’Accessibilitat Universal”, la Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha resolt cobrir els costos del projecte al 100%.

Últimament, els diferents governs treballen per aconseguir entorns plenament accessibles de tal manera que qualsevol persona amb discapacitat no veja interrompuda la seua vida diaria i la realització de les seues activitats quotidianes.

Els objectius principals d’aquest pla són:

Garantir el dret de totes les persones a accedir al seu lloc de treball, a poder gaudir de l’oci i el turisme, facilitar les gestions de la població en llocs públics amb el que aconseguirem augmentar la reputació del nostre poble i les condicions d’accessibilitat de tots.

Incrementar la qualitat de vida, el confort i la seguretat de les persones amb mobilitat reduïda i els seus acompanyants i familiars.

Establir un programa estructurat en el temps, abordant en primer lloc les actuacions amb més impacte i racionalitzant els recursos dels que disposem.

Subvenció concedida: 3.509,00 euros

Objecte: Redacció del I Pla d’Accessibilitat Universal de Beneixama