965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

MANIFEST AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ DE 2018
Per “Treballs i salaris dignes: som ciutadanes”.
En el dia 8 de març, manifestem un any més el nostre compromís amb les dones, amb la defensa dels seus drets i amb les polítiques d’igualtat com a instrument per avançar cap a una societat, en la qual les dones siguen propietàries i exercisquen des de la seua llibertat el protagonisme de les seues pròpies vides.
No pot hi haver una societat veritablement democràtica si no som capaços d’eliminar els comportaments i actituds masclistes que atempten contra més de la meitat de la població.
Una societat lliure de masclisme és el nostre objectiu.
Per això, amb motiu de la commemoració del 8 de març, novament ens posicionem per a un veritable canvi social que supose una profunda transformació estructural en la qual les dones siguen protagonistes i co-participen de tot.
En l’àmbit laboral, les diferents situacions de discriminació que tenen les dones en l’accés a l’ocupació, la promoció laboral, la bretxa salarial al costat de la precarietat i la temporalitat, entre altres qüestions, conformen la columna vertebral de la desigualtat laboral de les dones.
En aquest sentit, ens sumem a les accions marcades pels dos sindicats majoritaris (UGT i CC. OO.), recolzant la proposta d’ATUR LABORAL DE DUES HORES EN LA JORNADA DEL DIA 8 DE MARÇ, com una mesura de conscienciació i reivindicació davant la situació generalitzada de desigualtat laboral que tenen les dones, i de totes les desigualtats que afecten la condició de ser dona al nostre país.
Perquè les dones han patit i segueixen patint en major mesura les conseqüències de la crisi.
Perquè les dones guanyen de mitja a l’any prop de 6 punts menys que els homes.
Perquè la taxa d’activitat de les dones és aproximadament 10 punts menor que la dels homes.
Perquè la taxa d’atur de les dones està 4 punts per sobre de la dels homes.
Perquè el treball a temps parcial en les dones representa aproximadament un terç més que el dels homes.
Perquè la bretxa salarial se situa de mitjana en un 23% en detriment del salari de les dones.
Perquè les pensions de les dones són de menor quantia que les dels homes.
Per totes aquestes raons i en definitiva perquè, malgrat els avanços en polítiques d’igualtat, encara persisteixen greus discriminacions de gènere i estereotips de caràcter sexista que impedeixen a les dones participar en igualtat de condicions.
Perquè no podrà hi haver progrés social si no es reconeix el talent i la capacitat de les dones en els diferents àmbits de la societat, així com la seua contribució al desenvolupament econòmic i social del nostre país. Per això, és urgent abordar per Llei mesures per erradicar les discriminacions històriques que han condicionat i condicionen la vida de les dones, especialment en tot el relatiu a l’ocupació i la vida laboral.
El compromís avui està amb les dones. El 8 de Març, no pot ser simplement una data més de commemoració d’un Dia Internacional, és una data històrica i clau en la lluita del feminisme. Per a milions de dones al món aquesta data és, abans de res una jornada de lluita, de sensibilització i conscienciació davant el conjunt de la societat del camí que encara hem de recórrer per aconseguir la igualtat real i efectiva entre homes i dones.
Beneixama, 8 de març de 2018.